Kancelaria Prawna

Wrzesień Tryczyńska-Celarek

tel. 883 393 167

biuro@kancelaria-wtc.pl

Współpraca
stała

Polega na pełnej obsłudze
prawnej w pełnym
zakresie danego podmiotu
lub określonym
zakresie.
 
 
 

Zlecenie
jednorazowe

 Przygotowanie
i prowadzenie określonej sprawy
w imieniu Klienta
na etapie przedsądowym,
w postępowaniu sądowym, przed organami administracji publicznej lub instytucjami państwowymi.

 

 

W zależności od preferencji i potrzeb Klienta proponujemy
jeden z kilku modeli współpracy:

 

Zasady współpracy:

Współpraca
doraźna

Polega na wykonywaniu
czynności w ramach
każdorazowych zleceń realizowanych na podstawie indywidualnie skonstruowanej ramowej umowy
współpracy.
 • Dowiedz się więcej...
   
  Wynagrodzenie
  za prowadzenie  indywidualnych spraw ustalone jest indywidualnie
  z Klientem i obejmuje konkretną kwotę wynagrodzenia za realizację zlecenia, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
   
  W przypadku świadczenia
  usług zastępstwa procesowego wynagrodzenie uzgadniane jest na poziomie stawek minimalnych wynikających
  z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej
  przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
 • Dowiedz się więcej...
   
  Przy współpracy doraźnej wynagrodzenie zazwyczaj ustalane jest w oparciu o ustaloną
  z Klientem stawkę godzinową,
  na podstawie szczegółowego rozliczenia czasu pracy poświęconego na rozwiązanie konkretnego problemu.
 • Dowiedz się więcej...
   
  Przy stałej współpracy
  standardem jest współpraca
  w oparciu o umowę stałej obsługi prawnej, przewidującą stały
  ryczałt miesięczny.
   
  W ramach ryczałtu Klient ma zagwarantowaną określoną liczbę godzin usług Kancelarii, ale także ma gwarancję otrzymywania informacji o zmianach prawa, orzeczeniach
  i interpretacjach mogących
  wpływać na prowadzoną przez Klienta działalność.
   
Wynagrodzenie za świadczone usługi może być rozliczane
w formie ryczałtu lub stawki godzinowej.

 

Grzegorz Wrzesień,
Jolanta Tryczyńska-Celarek radcowie prawni sp. p.

ul. Legionów Polskich 1/301,

32-065 Krzeszowice

tel. 883 393 167

mail: biuro@kancelaria-wtc.pl

KRS: 0000498141

Regon: 123051723

NIP: 5130237016